Hravé pohybovky | Gabriela Vávrovská

Pohybové hry pro děti, které vás provedou vybranými tématy v průběhu celého školního roku. Jedinečný a zároveň praktický pomocník pro práci s dětmi.

Hravé pohybovky

Soubor her zaměřených na různé oblasti rozvoje dítěte. Zejména na kooperaci, prosociální cítění, rozvoj pohybových dovedností a schopností, které se mimo jiné prolínají i s rozvojem pozornosti, prostorovou orientací či smyslem pro rytmus. Mnohé hry povzbuzují děti k tvořivosti a k zpřesňování jejich postřehu. Hry jsou navíc rozděleny podle témat a ročních období a lze je zařadit v mateřské škole do třídního vzdělávacího programu (TVP). Kniha je určena především pro učitele mateřských škol, ale i pro pracovníky různých center, kteří pracují s dětmi a nabízejí jim pohybové vyžití.

O čem se v knize píše

Kniha Hravé pohybovky zavede čtenáře pohybem do světa různých témat, která lze zařadit do týdenní vzdělávací nabídky v různých ročních obdobích. Najdou zde témata jako papírový drak, zimní sporty, karneval, jarní květiny nebo se podívají do říše včel. Jednotlivá témata obsahují několik různých pohybových her, které děti seznámí s vybraným tématem a při hraní tak proniknou do jeho podstaty. A nejenže si rozvíjejí základní pohybové dovednosti a pohybové vlastnosti, ale také se vzdělávají a aktivně se zapojí do řešení aktuálního tématu.

Pro koho je kniha určena

Především pro učitelky mateřských škol a děti ve věku od tří do šesti let. Líbit se bude i rodičům, kteří mají aktivní děti, ale i táborovým vedoucím. Jednoduše všem, jež nějakým způsobem vzdělávají děti v tomto věku. A také pro všechny, kteří mají rádi pohyb spojený se vzděláním.

Hravé pohybovky

Proč autorka knihu napsala

Kniha vznikla úplnou náhodou. Autorka si psala do školky přípravu na týdenní téma, hledala si k němu různé činnosti a aktivity a nikde nenarazila na nějakou pěknou pohybovou hru, která by jí do vybraného tématu hodila a zároveň by děti s daným tématem řádně seznámila. A tak vznikl nápad začít sepisovat pohybové hry na různá témata, která se ve školkách objevují a se kterými učitelky pracují. Spojit vzdělání s pohybem je pro ni asi ta nejlepší kombinace. Při psaní se inspirovala svou prací, ale také svými zkušenosti ze studentských let.

Hravé pohybovky

Název knihy: Hravé pohybovky

Autor: Gabriela Vávrovská

Počet stran / vazba: 120 stran / Brožovaná

Doporučená cena: 399 Kč

Vydalo: Nakladatelství Pointa

Více informací na: www.pointa.cz

Zdroj foto: Pointa

You may also like...