Zoo Praha buduje moderní expozici pro koně Převalského

Nový expoziční celek koní Převalského a dalších zástupců fauny vnitřní Asie právě vzniká v jihovýchodní části tzv. Plání v horní části Zoo Praha. Až do jeho otevření na jaře 2024 tak Pražané uvidí koně Převalského pouze na Dívčích hradech, kde se nyní prohání již šestičlenné stádo. Současně Zoo Praha připravuje nový reintrodukční projekt koní Převalského na východě Mongolska.

Koně Převalského jsou ikonickými zvířaty Zoo Praha. Přeměna tzv. Plání právě proto začíná jejich stájemi a výběhy, které doplní expozice dalších zvířat, například kočkovité šelmy manula nebo zvířete-legendy olgoje chorchoje,“ nastiňuje plány Zoo Praha ředitel Miroslav Bobek.

Dlouhodobý plán přestavby tzv. Plání v horní části zoo započal odstraněním původních stájí koně Převalského v předloňském roce, následovalo rozšíření vodojemu a loni v říjnu započaly stavební práce na expozičním celku koní Převalského. Po jeho dokončení bude postupně následovat přestavba dalších úseků Plání až po občerstvení Obora. Po dokončení se tak do Zoo Praha vrátí i nosorožci.

Na pražských Dívčích hradech je nyní k vidění šestihlavé stádo koní Převalského, které je tvořeno valachem Nepomukem a klisnami Veredou, Xicarou, Gruhne, Khamiinou a Lanou. Poslední dvě z uvedených klisen byly loni na čas umístěny do chovné stanice v Dolním Dobřejově a připuštěny s hřebcem Granolou.

Pro postupné připouštění klisen v Dolním Dobřejově jsme se rozhodli, aby nedošlo k synchronnímu zabřeznutí všech klisen a měli jsme tak dostatek času na vhodné umístění narozených hříbat. Zda klisny Khamiina a Lana úspěšně zabřezly, zatím nevíme, případné nejbližší termíny porodu by připadly na přelomu března a dubna,“ vysvětluje kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

Jestli případní potomci Khamiiny a Lany budou přepraveni do vlasti svých předků, Mongolska, je samozřejmě zatím otázka.

Příprava nového reintrodukčního projektu si vyžádá několik let, ale vyloučené to není,“ konstatuje Miroslav Bobek. „Nyní již máme vybranou nejvhodnější lokalitu, kterou si ve druhé půlce ledna spolu s mongolskými kolegy prověříme ještě v zimních podmínkách. Pak již začneme plánovat výstavbu aklimatizačních ohrad a objektů pro personál.“

Nynější obyvatelé Dívčích hradů

Nepomuk je valach, který na Dívčích hradech plní roli hřebce. Narodil se v květnu 2009 ve Slatiňanech, odkud o rok později odjel do Dolního Dobřejova. Nepomuk byl vypuštěn na Dívčích hradech loni v březnu.

Vereda se narodila v Praze v květnu 2017. Jejím otcem je hřebec Len, který je potomkem klisny Orlicy III – posledního koně Převalského odchyceného ve volné přírodě. Na Dívčích hradech byla Vereda vypuštěna spolu s Nepomukem.

Gruhne pochází z belgické Reserve d’Animaux Sauvage, kde se narodila v červenci 2017 a odkud o dva roky později odcestovala do chovné stanice Zoo Praha v Dolním Dobřejově. Klisna Gruhne byla vypuštěna v dubnu 2021 spolu s Xicarou, Lanou a Khamiinou.

Xicara se narodila přímo v Zoo Praha, a to v červenci roku 2018. Na Dívčích hradech byla vypuštěna v dubnu 2021.

Lana se narodila v první srpnový den 2016 v německé Kölner Zoo. Na Dívčích hradech byla vypuštěna v dubnu 2021, o rok později byla spolu s klisnou Khamiinou přesunuta na Chovnou a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově, aby zde dostala možnost zabřeznout po připuštění sedmiletým hřebcem Granolou. Na Dívčí hrady se s klisnou Khamiinou vrátila loni v září.

Khamiina pochází z berlínského Tierparku, kde se narodila v září 2017. Spolu s Lanou se po připuštění hřebcem loni na podzim opětovně vrátily na Dívčí hrady, kde se možná obě letos dočkají hříbat.

Projekt Návrat divokých koní můžete podpořit převodem libovolné částky na sbírkové konto Pomáháme jim přežít (č. ú.: 43–680 466 0247/0100) nebo nákupem suvenýrů na e?shopu Zoo Praha v sekci s názvem Pomáháme jim přežít: https://eshop.zoopraha.cz/suvenyry/pomahame-jim-prezit.html.

A v neposlední řadě samozřejmě také návštěvou Zoo Praha.

Zdroj foto: ZOO PRAHA

You may also like...