Zoo Praha rozmnožila jako první zoo v Evropě želvy dlaždicovité

Zoo Praha slaví mimořádný chovatelský úspěch. Tým kurátora Petra Velenského dokázal rozmnožit extrémně choulostivé želvy dlaždicovité. Dvě mláďata těchto houbožravých plazů se zde vylíhla jako vůbec v první zoo na celém kontinentě. Do nedávna byly přitom světově považovány dokonce za nechovatelné. Cesta k mláďatům byla trnitá

Bez nadsázky mohu říct, že za odchovem stojí patnáct let našeho snažení,“ říká kurátor plazů Petr Velenský. „První tři samice jsme obdrželi v dubnu 2008. Teprve v roce 2014 jsme těmto houbožravým, ke stresu náchylným a psychicky labilním želvám vyprecizovali podmínky terária ve Velemlokáriu do takové podoby, se kterou jsme my i želvy byli spokojení. Ve stejném roce k nám dorazil i domnělý samec, avšak ten se záhy ukázal být čtvrtou samicí v našem chovu,“ popisuje.

Zatímco čtveřice samic prosperovala v expozici, která imituje chladné horské prostředí tropů jihovýchodní Asie, samec byl dál k nenalezení zejména proto, že pražská zoo chová tento druh jako jediná v Evropě. Pátrání proto zahrada rozšířila do celého světa. Až v roce 2020 se do Zoo Praha dostala informace o vhodném jedinci v Taipei Zoo na Tchaj-wanu. Ale ani tehdy peripetie neskončily.

Se Zoo Taipei máme vřelé vztahy – ostatně pochází z ní i náš pár luskounů – avšak kýžený samec želvy dlaždicovité se do tamní zoo dostal jako zabavené zvíře. Jeho cestu k nám proto zkomplikoval legislativní proces. Po velmi perném vyřízení administrativy a transportu, který tento druh nesnáší dobře, k nám samec dorazil až v prosinci 2022,“ líčí dál Velenský.

Ihned po konci karantény začal samec s námluvami. Na konci letošního března nakladla jedna ze samic snůšku vajec do hnízdní kupy, kterou pečlivě střežila. Vedle nezvyklého jídelníčku je totiž další zvláštností těchto želv i rodičovská péče o vejce. 4. června se z nich vylíhly dvě malé želvy, které zatím zůstávají v zázemí. Skupinu dospělců však mohou návštěvníci pozorovat ve Velemlokáriu.

Želvy dlaždicovité jsou podle Červeného seznamu IUCN ohroženým druhem, v Číně pak dokonce kriticky ohroženým. Příčinou je vedle ztráty přirozeného prostředí i ilegální obchod na asijských trzích. Úspěšné rozmnožení v Zoo Praha je proto velmi důležitým počinem. Pokud se odchov zdaří, může vznikající pražská metodika pomoct v chovu i dalším chovatelským institucím.

Zdroj foto: ZOO Praha

You may also like...