Projekt První krok pomohl za první 4 měsíce více než 200 lidem v obtížné životní situaci

Projekt První krok byl spuštěn pod záštitou obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN symbolicky na Světový den duševního zdraví 10. října 2023. Jedná se o peer to peer mentoring. Samy mentorky si osobně prošly náročnými a nepříjemnými momenty, dokázaly je překonat a svoje zkušenosti předávají dál. Za dobu svého působení požádalo mentorky o pomoc 251 lidí ve složité životní situaci a celkem si vzájemně vyměnili 1531 zpráv.

Projekt První krok pomohl za první 4 měsíce více než 200 lidem v obtížné životní situaci

Z těchto 251 osob se do Prvního kroku zaregistrovalo 96 % žen a 4 % mužů. Průměrná délka jednoho chatu trvala 7 dní a lidem v obtížné situaci pomáhalo celkem 8 mentorek.

Na První krok se obrátily převážně ženy ve věku 31-45 let mající 2 děti a hlavními tématy byly vztahy (28 %); domácí násilí (21 %); péče o děti (11 %) a finanční nouze (11 %). Co se týče regionálního rozložení, tak mentorky kontaktovalo nejvíce lidí z Hlavního města Prahy (21 %), Ústeckého kraje (13 %), Středočeského kraje (11 %) a následoval Moravskoslezský, Pardubický a Plzeňský kraj.

Projekt První krok pomohl za první 4 měsíce více než 200 lidem v obtížné životní situaci

Začít o svém trápení mluvit, je první krok k jeho řešení. A nás velmi těší, že jsme během 4 měsíců dokázali ´rozmluvit´ tolik lidí, protože překonat strach a stud je první vítězství,“ říká Lenka Boháčková, koordinátorka a poradkyně pro sociální oblast obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a dodává: „Je také důležité říct, že v rámci Prvního kroku dokážeme lidem nabídnout nejen pochopení, ale také návaznou odbornou pomoc, ať už právní, sociální nebo psychologickou.

Projekt První krok pomohl za první 4 měsíce více než 200 lidem v obtížné životní situaci

O projektu W4W: První krok

Projekt W4W: První krok je k dispozici všem, kteří se cítí pod neúnosným tlakem každodenního života. Platformu může využívat každý člověk od 18 let a zcela anonymní online poradna je pro ně k dispozici na W4W: První krok. Zájemci o chat se zaregistrují pouze přezdívkou, vyberou si mentora či mentorku, jejichž osud či zkušenost je jim blízká, a online se s ní/m mohou poradit a popovídat.

Mentoři a mentorky v poradně W4W: První krok prochází pravidelným školením, jsou pod odborným dohledem a řídí se etickým kodexem projektu. Neposkytují však odbornou pomoc. Pro tyto situace disponuje W4W seznamem odborných služeb, které poskytne buď mentor/ka, nebo je najdou na webu v záložce Odborné služby či mohou napsat na info@prvni-krok.cz.

Projekt První krok pomohl za první 4 měsíce více než 200 lidem v obtížné životní situaci

O nás:

WOMEN FOR WOMEN je obecně prospěšná společnost, která byla založena dne 12. října 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. V prvních dvou letech existence se WOMEN FOR WOMEN zaměřila především na pomoc ženám a jejich dětem, které byly ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně, hrozila jim ztráta bydlení a nedokázaly svou situaci samy řešit. Postupem času se pomoc společnosti rozšířila na podporu a pomoc samoživitelkám a samoživitelům, dětem i úplným rodinám, a to jak v rámci konkrétních projektů, tak i programů a poraden.

www.women-for-women.cz

www.obedyprodeti.cz

Zdroj foto: WOMEN FOR WOMEN

Zdroj info:

Peer mentoring je forma mentorství, která se odehrává mezi osobou, která prožila konkrétní zkušenost a osobou, pro kterou je zkušenost nová.

You may also like...