Home office nekončí: Podle globální studie jej dál využívá 42 % Čechů

A přes dvě třetiny z nich kvůli práci provedlo změny ve svých domovech

Takzvaný home office se za poslední dva roky stal pro velkou skupinu pracujících Čechů zásadní životní změnou: 4–5 dní v týdnu pracuje z domova už 42 % z nich. Ať už jde o hybridní model, nebo trvalou práci z domova, jedná se o posun, který během uplynulých dvou let přinesl výrazný nárůst požadavků na vybavení domácí kanceláře tak, aby reflektovala všechny potřeby na dedikovaný prostor pro efektivní práci. Téměř 50 % Čechů, kteří z domova pracují alespoň jeden den v týdnu, proto plánuje úpravy ve svých domovech, 64 % už je dokonce provedlo. Klíčovým faktorem pro spokojenost a efektivitu při práci z domova je přitom dostatek denního světla, jež je společně s kvalitním IT a kancelářským vybavením v první trojce nejdůležitějších požadavků vůbec. Vyplývá to z globální studie, kterou provedla společnost VELUX* společně s výzkumnou agenturou Ipsos.

Home office nekončí: Podle globální studie jej dál využívá 42 % Čechů

Většině Čechů home office zlepšuje kvalitu života

Podle globální studie, která zjišťovala, jak lidé prožívají práci z domova, jakým problémům či výzvám při ní čelí a jaké mají požadavky na vybavení domácího pracovního prostoru, se téměř 50 % respondentů domnívá, že jejich aktuální rozložení mezi prací z kanceláře a domovem je buď v rovnováze, nebo by rádi z domova pracovali dokonce častěji (26 %). Mezi hlavní výhody, které home office Čechům přináší, patří úspora času na dojíždění do zaměstnání (59 %), úspora za jídlo, oblečení a dopravu (47 %) či flexibilita (42 %). Pro nezanedbatelnou část lidí (45 %) hraje roli i to, že mohou doma nosit pohodlné neformální oblečení. Výhody home office se však promítají i do kvality osobního života. Celých 80 % lidí pracujících z domova se shoduje, že jim tato možnost dává větší svobodu a podobná část (78 %) oceňuje více volného času. Přes dvě třetiny respondentů (66 %) se shodují, že jim práce z domova obecně zlepšuje kvalitu života.

Home office nekončí: Podle globální studie jej dál využívá 42 % Čechů

Denní světlo je pro práci z domu prioritou, s jeho dostatkem je však spokojena necelá polovina lidí

Vzhledem k tomu, že trend hybridních či „totálních“ home office přetrvává, je mezi lidmi zjevná také tendence k vylepšování a přetváření domovů tak, aby nastalé situaci odpovídaly a reflektovaly požadavky na kvalitní pracovní prostor. Ten se v drtivé většině případů nachází uvnitř, a tak je jednou z největších priorit dostatek denního světla: 6 z 10 (59 %) respondentů tvrdí, že denní světlo je pro ně velmi nebo extrémně důležité, hned v závěsu za ním zmiňují kvalitu a svěžest vzduchu (58 %) či příjemnou pokojovou teplotu (57 %). Přesto je s dostatkem denního světla ve své domácí kanceláři spokojeno pouhých 48 % lidí.

Home office nekončí: Podle globální studie jej dál využívá 42 % Čechů

Prostor pro práci vylepšujeme nejčastěji novým nábytkem, vymalováním a výměnou oken

Prostor vyhrazený pro práci, který člověka motivuje a dodává mu potřebný klid k soustředění, je ideálně místo izolované od ostatních částí domova, s dostatkem čerstvého vzduchu a denního světla. Může jím být například podkroví, které nabízí specifickou, útulnou atmosféru a pomyslně odděluje osobní a pracovní prostor. Navíc zde lze využít benefitů střešních oken, tedy dostatku čerstvého vzduchu i denního světla. Přesun do podkroví je jeden z nejjednodušších a stále využívanějších způsobů, jak výrazně vylepšit pracovní prostředí. Například 14 % osob, které již provedly úpravy svých domovů z pracovních důvodů, se zaměřilo právě na podkroví. Ze všech úprav, jež lidé s ohledem na práci z domova provádějí, je po malování a pořizování nového nábytku největší pozornost věnována právě instalaci či výměně oken.

„Lidé doma nejen žijí, ale i pracují. A ne vždy k tomu mají ty nejlepší podmínky, zejména co se kvalitního denního světla a čerstvého vzduchu týče. Prostor, ve kterém pracujeme, musí splňovat nároky nejen na pohodlí a produktivitu, ale také na naše zdraví. Přístup k dennímu světlu je pro fyzickou i mentální pohodu klíčový a nikdy nebyl důležitější než právě dnes“, říká Zdeněk Okáč, Sales & Marketing Support Manager pro Česko a Slovensko.

Potřeba využít každý čtvereční centimetr v domácnosti a zohlednit denní světlo jako jeden z nejdůležitějších faktorů při přestavbě je jedním z hlavních důvodů, proč počet instalací nových oken celosvětově roste. Téměř pětina Čechů (18 %) se při přestavbě orientovala právě na ni jakožto na nejpřímočařejší způsob, jak transformovat stávající zázemí na kvalitní prostor pro práci a výrazně tak zlepšit pracovní podmínky.

Nejde o okamžik, ale začátek nové éry

Práce z domova je největším trendem posledních několika let a jak ukazují data, ještě nějakou dobu k nim patřit bude. Trend „work from home“ tak souvisí nejen s fyzickým přizpůsobováním domovů, ale také s nalezením rovnováhy mezi prací a osobním životem – a současně s potřebou zůstat produktivní.

https://www.velux.cz/inspirace/promente-svuj-domov-dennim-svetlem

Zdroj foto: Velux

* Průzkumu společnosti VELUX a agentury Ipsos s názvem „Zkušenosti s prací z domova, 2021” se zúčastnilo 15,504 respondentů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Nizozemí, Spojeného království, Irska, Dánska, Švédska, Francie, Španělska, Itálie, České republiky, Polska, USA a Austrálie.

You may also like...