Adopce vlastními rodiči: Mláďata nestorů jsou k vidění v Zoo Praha

Mláďata nestorů kea obydlela expozici spolu se svými rodiči. Malí papoušci byli uměle dokrmeni v zázemí a s rodičovským párem – samcem Rudym a samicí Judy – se proto seznámili až nyní. V první voliéře Rákosova pavilonu poblíž hlavního vchodu je tak dnes velmi živo. Vedle mláďat tomu přispívá i aktuální počasí, které tyto jediné vysokohorské papoušky světa vybízí k aktivitě.

V zásadě se jedná o adopci vlastními rodiči,“ říká kurátor ptáků Antonín Vaidl. Tento alternativní způsob odchovu se zde už dříve osvědčil u krasek krátkoocasých a několika druhů sojkovců. V případě papoušků jde ale v pražské zoo o premiéru. „Nezkušená samice Judy hnízdila poprvé, a tak jsme její vejce raději umístili do líhně. Ptáčata se vylíhla na přelomu února a března a my jsme je poté v inkubátoru ručně dokrmovali,“ popisuje Vaidl odchov s tím, že jde o čtvrté a páté mládě tohoto ohroženého druhu v historii Zoo Praha.

Malé nestory ale bylo třeba včas socializovat s ostatními ptáky svého druhu. S ohledem na jejich inteligenci, která je výjimečná i mezi obecně velmi vynalézavými papoušky, bylo důležité je nechat v izolaci od dalších jedinců jen po nezbytnou dobu.

Na začátku léta jsme proto mláďata umístili do hnízdní nory za kontaktní mřížku. Mohla se tak seznamovat s rodiči a my se o ně mohli dál starat a pozorovat, jak na sebe reagují,“ vysvětluje Vaidl. V následujících týdnech se metoda osvědčila. Mláděcí zvuky žadonící o pozornost vybudily pár dospělců k rodičovskému chování. „Když jsme mřížku odstranili, samice už měla na ptáčata větší vazbu, ale samec byl bázlivější a zprvu se je snažil odehnat. Už za pár dní jsme ale pozorovali, jak i on obě mláďata krmí a stará se o ně přímo vzorně.“

Aktuálně tak návštěvníci naleznou ve voliéře skupinu čtyř ptáků. Vedle už zmíněné zvídavosti, díky které nestoři rádi řeší připravené rébusy a hlavolamy v podobě různých enrichmentových prvků, a adaptace na chladnější klima, jsou tito novozélandští papoušci zvláštní také svou všežravostí. V přírodě jsou schopni ulovit drobné obratlovce, a tak jim krmnou dávku kořenové zeleniny v Zoo Praha zpestřují i vařená vejce jako zdroj živočišných bílkovin.

Zdroj foto: ZOO Praha

You may also like...