Golf má být zábava, pro děti i pro rodiče

Golf je opravdu hra na celý život a skvěle strávený čas společně s rodinou. Láska ke golfu je jedna z nejhezčích věcí, kterou může rodič svému dítěti dát.

Dětský golf je jednou z cest, jak dostat děti na čerstvý vzduch. Není důležité hrát golf výkonnostně, ale je velmi dobrou aktivitou, která rozvíjí dítě po fyzické stránce a možná ještě více po stránce mentální. Golf vyžaduje dlouhodobé soustředění, hra trvá někdy i pět hodin, proto děti hrající golf se naučí pracovat a soustředit na výkon. Je třeba si ale také uvědomit, že je spousta aspektů, které rodič, ač golfista může udělat špatně, což může narušit další vztah dítěte ke golfu do budoucna.

Golf je individuální sport vychovávající děti k samostatnému rozhodování a schopnosti spoléhat se sám na sebe. Jedno z hlavních pravidel, jak přivést dítě ke golfu je, že golf je hra. A protože je to hra, má to být zábava. Jak pro děti, tak pro rodiče.

Golf lze hrát již od velmi útlého věku. Většina dětí začíná těsně před nástupem do školy nebo v průběhu první dvou let školní docházky. Vše je samozřejmě individuální. Děti potřebují především chuť, dostatek volného času, trpělivost a píli. Je třeba pamatovat na to, že každý malý golfista by měl být samostatný, alespoň pro hodinový trénink a měl by zvládat běžné úkony, tak aby si trénink golfu užil. Samozřejmě tréninky jsou vždy vedeny tak, aby zabavili i Ty nejmenší. Tedy zpočátku herní formou, která slouží i k osvojení si základních pohybových návyků a dovedností. Postupem času přibývá golfová teorie a samotný nácvik.

Již od útlého věku se budou děti na golfu setkávat s pojmy jako „fair play“, pokora, úcta nebo slušnost. A to jsou vlastnosti, pro které později v životě, při studiu a při práci mohou sklidit více úspěchů. Určitě je třeba se vyvarovat přehnaných ambicí rodičů a zbytečného tlaku na výsledek. Děti musí golf bavit, měly by jej vnímat jako hru a zábavu. Golfový vývoj dětí je dlouhodobý proces, který se nedá urychlit a ani přeskakovat jednotlivé kroky vývoje. Je velmi důležité vést děti citlivě, nikoliv zabřednout do ranné specializace. Je třeba rozvíjet mladého golfistu všestranně a přidat i další sporty.

Uvědomujeme si, že je třeba vychovávat novou golfovou generaci. Proto podporujeme hráče a trenéry PGA CZ, kteří se věnují dětem na golfových kurzech a letních táborech. Děti se pod odborným vedením naučí hrát nejen golf, ale navíc budou trávit svůj volný čas v přírodě.“, dodává prezident PGA CZ Roman Svoboda.

Samozřejmě je důležité mít trenéra. Osvojení správných návyků a základů je velmi důležité pro budoucí golfovou kariéru. Děti se mohou účastnit i kurzů pro děti, kde se postupně seznamují s golfem formou hry. V rámci kurzu se seznámí s bezpečností a pravidly chování. Osvojí si základní držení hole a základní postoj i údery. Naučí se základní pohybová cvičení a zažijí první soutěže. Z materiálního hlediska prakticky nepotřebují na začátku nic. Stačí sportovní obuv a zastavit se v nějakém klubu, který organizuje dětské tréninky. Hole jsou k zapůjčení zdarma a míče jsou standartně součást tréninku.

Dětské golfové akademie fungují téměř na každém hřišti. Z těch největších můžeme jmenovat Hodkovičky, Greensgate, brněnskou Kaskádu či Mariánské Lázně.

You may also like...